Washi

Washi
Washi Chiyogami Beautiful
Product ID : kot-810-978
$6.00
Washi Chiyogami fireworks
Product ID : kot-810-971
$6.00
Washi Chiyogami w/ instr.; 24 shts, 5 7/8 Inch sq.
Product ID : ait-YZ-2
$3.80
Washi Chiyogami; 24 shts, 5 7/8 Inch sq.
Product ID : ait-WCF200
$4.20
Washi/Chiyogami Goldfish
Product ID : kot-810-970
$6.00
Wazome Chiyogami; 10 shts; 5 7/8 Inch sq.
Product ID : ait-WZC500
$11.00
Yusen Chiyogami Washi; 30 shts, 2 3/8 Inch sq. (OS-250)
Product ID : ait-OS-300
$5.30
Yusen Chiyogami Washi; 30 shts, 4 ½ Inch sq (OM-450)
Product ID : ait-OM-500
$10.40
Yusen Chiyogami Washi; 30 shts, 5 7/8 Inch sq. (OL-700)
Product ID : ait-OL-750
$16.50
Yusen Chiyogami Washi; 40 shts, 2 3/8 Inch sq.
Product ID : ait-83-0605
$7.00
Yusen Chiyogami Washi; 40 shts; 4 ½ Inch sq.
Product ID : ait-YW-112
$11.20
Yusen Chiyogami Washi; 5 shts, 5 7/8 Inch sq.
Product ID : ait-83-0713
$8.40
Yusen Chiyogami Washi; 5 shts, 5 7/8 Inch sq.
Product ID : ait-83-0715
$8.40
Yusen Chiyogami Washil; 8 shts, 5 7/8 Inch sq.
Product ID : ait-YZA350E
$8.40
Yusen Kinzuri Washi; 10 shts, 10 ¼ Inch x 15 Inch
Product ID : ait-YW-703
$24.00
Yusen Kinzuri Washi; 10 shts, 5 7/8 Inch sq.
Product ID : ait-YW-701
$8.80

Manufacturers